About us

English version further down

Historien bag Kennel Jollygold

Min første golden købte jeg i 1980. Det var en meget lys tæve, som jeg faldt for straks da jeg så hende.
Beth var efter Christian of Camrose /Sønæs Donna. Beth blev vist frem på udstilling mange gange, hendes bedste resultat var 2. vinder med CK. Beth blev også brugt på markprøve og jagt.

I januar 1983 købte jeg hannen Tallygold Easter Parade. „Mads“ var efter NCH KBHV 82 Camillo/ Wessex Sparkling Sandra.
Mads var også med på udstilling mange gange og det bedste resultat var 1. pr. 1.ukk. SL.
De to dejlige golden havde jeg mange skønne oplevelser med i 1980'erne. Beth fik 3 kuld hvalpe, 2 med „Mads“ og 1 med Duke.

I 1990 døde Beth og de næste par år var Mads enehund. Så begyndte arbejdet med at finde en ny tæve. Det var nu ikke nemt. Hvalpe er der nok af, men når man er kræsen, ja så tog det næsten 2 år at finde hende. Valget faldt på en hvalp fra Kennel Gembæk.
Marianne havde lige fået sit første kuld med sin importerede tæve Goldsand Sonnet of Music / Mathew og jeg var så heldig at være 2. vælger til en tæve og det blev så Gembæks Jolly Good Music "Jolly", som blev grundlæggeren til min tævelinie og senere i 1994 lagde hun navn til mit kennelnavn

"JOLLYGOLD"

 

Gembæk Jolly Good Music

Gembæks Jolly Good Music "Jolly"

 

En efterårsdag i 1994 måtte vi desværre tage afsked med „Mads“ og hos kennel Amber Bay købte vi året efter vores nye han, Amber Bay Master Piece of Music. „Mads“ kom han også til at hedde og det er ikke kun navnet de har til fælles. Blødt sind, dejlig familiehund, skøn gårdhund, flot eksteriør, god jagthund og alle de dejlige små særheder gamle „Mads“ havde, dem havde ham her også.

Jolly var en ener. Hendes sind, udstråling og de gode evner hun havde på jagt, finder man ikke hos alle hunde,
men igennem avlen har hun heldigvis givet det videre til hendes afkom.
På udstilling har hun mange flotte resultater og sluttede sin udstillings karriere af med i 2002 i Fredericia med det flotte resultat: 1.VTK 1.VTKK CK
Jolly blev 14 år og boede de sidste 7 år hos min søster, men hun kom ofte hjem på besøg eller ferie.
Fra Jollys første kuld med Goldsand Dream Conqueror beholdt jeg selv en dejlig tæve Jollygold Dee de Light - „Ditte“
Da Ditte fik hvalpe i 1999 beholdt jeg selv en tæve, Jollygold Jewel Light „Joy“, 
Joy var mor til min første Champion DKCH(U) Jollygold Limelight "Luna"

 

JollygoldLimelight.jpg

DKC(U) Jollygold Limelight ”Luna”  født 29.03.2002 død 24.03.2009

 

Luna fik 3 kuld hvalpe og jeg har desværre ingen afkom efter hende, for hun døde desværre efter en operation for mavedrejning i en alder af kun
7 år, hun var drægtig med 8 hvalpe, så det var et stort tab at miste hende.

I sommeren 2003 kom Fiddle-De-Dee’s ”Roxette” til og i dag har vi et barnebarn Jollygold Tequila Sunrise ”Quila”
og oldebarn Jollygold In The Sky Of Diamonds ”Lucy” efter hende.

I efteråret 2005 købte jeg Sea Pimpernel Lemon Juice ”Lemon”, hun er i dag gået på pension og bor ved en dejlig familie i Grenå
der har en søn efter hende.

Kennel Aishabie v/Marianne Bie har 2 dejlige tæver fra mig hvor ”gamle” Jolly, Gembæk Jolly Good Music ligger bag. Da min tævelinie var væk planlagde hun i samarbejde med mig et kuld efter Jollygold Amani Bie og min han fra Sverige Rossmix True Passion"Gibson"
så jeg kunne få noget af min tævelinie tilbage.
Amani fik 8 dejlige hvalpe hvoraf Aishabie True Jolly flyttede til hjem os.

Fra den svenske kennel har vi også Rossmix Open Door ”Shannon”, en helt vidunderlig tæve, med et fantastisk temperament og skønt udtryk.

Sommeren 2010 skete der så noget nyt for os. En lille sort Labrador stjal mit hjerte og Lab Fairytale’s Breakfast In Bed ”Tracy” fra Anne Egense flyttede ind ved os, så i dag 2017 har vi 2 Golden og 4 labrador Retrievere

Kennel mærket blev udvidet maj 2011 til også at omhandle Labrador 

Vores hunde bliver alle brugt på jagt, deltager på div. træningshold under DRK, bliver udstillet rigtig meget, både ind- og udenlands
og de fleste har også DRK brugsprøve.

Jeg har været aktiv instruktør på hvalpe- lydighedshold under DRK i knap 30 år og elsker at gå på jagt enten med haglbøsse eller med riffel.

 

Tracymedsommerbukken.jpg

Tracy med sommerbukken 14 juli 2010

 

Da vi bor på et skønt landsted langt fra alfarvej, går vores hunde frit omkring om dagen og er indehunde resten af døgnet.
4 børn har jeg også, så familiehunde kan jeg vist godt sige at de er og børnene har altid elsket deres firbenede lejekammerater.

Jeg opdrætter kun hvalpe under Dansk Kennel Klub og på tæver som har godt sind, flot eksteriør, sunde hofter og albuer, frie øjne, samt gode arbejdsevner og da vi i gennemsnit kun har ca. 1-2 kuld om året, må vores hvalpekøbere ofte vente lidt på deres drømmehvalp.

 

Omkring hvalpene

* Vi ønsker at gøre en forskel og dele ud af vores mere end 30 års erfaring med
Golden Retriever
* Alle hvalpe bliver type- personlighedsbestemt af Gudrun Frantsen.
http://www.gudrunfrantsen.dk/
*  Hvalpene bliver født i vores Hall, lige uden for soveværelsesdøren.
og bliver dermed socialiseret fra første sekund med lugte,
larm og indtryk fra hele vores familie med 
 1 hjemmeboende barn på 16 år.

Når man køber en hvalp fra Kennel Jollygold får man bl.a.

* Hvalpe bliver typebestemt af Gudrun Frantsen 
* Vi tilbyder 6 x hvalpetræning gratis her hos os
* DKK stambog
* Reg. i Dansk hunderegister
* DKK købsaftale, samt
købsaftale udarbejdet af opdrætter.
* Chipsmærket
* 3 x ormekur
* Dyrlægekontrolleret
* Sundhedsattest på hver enkel hvalp
* Vejledning om pasning/pleje af hvalpen
* Fodreplan samt
* 1 sæk gratis hvalpefoder
* Været på trimmebordet og er derfor vandt til
at "blive ordnet" og få klippet negle
* Og vi står til rådighed så længe I ønsker det
til hjælp omkring fodring/ vejledning m.m.

Mit arbejde er herhjemme ved vores lille hundepension,
samt pasning af vores i øjeblikket 5 hjemmeboende hunde,
så hvalpene vokser op hos en opdrætter,
hvor der er mennesker omkring dem hele tiden.

 

Hilsen Helle
Kennel Jollygold

 

About us

 

The story behind Kennel Jollygold

I bought my first retriever back in 1980. It was a very light bitch that I instantly fell in love with when I first saw her. Beth was her name and she was after Christian of Camrose/Sønæs Donna. Beth was shown many times at various shows, her best result was second winner with CK.
Beth was also used at field trials and hunting.

In January 1983 I bought the male Tallygold Easter Parade. “Mads” was after NCH KBHV 82 Camillo/Wessex Sparkling Sandra.
Mads was also at many shows and his best result was 1. pr. 1. ukk. SL.

I had many great experiences with the two lovely dogs in the 1980ties. Beth had 3 litters, two with Mads and and one with Duke.

Beth died in 1990 and the next couple of years Mads was the only dog we had. Then the work looking for a new dog began.
But it wasn’t that easy. There are a lot of puppies to choose from but when you are picky it isn’t that simple. It took almost two years to find her.
It ended up being a puppy from Kennel Gembæk.
Marianne Skøtt Jespersen had just had her first litter with her impressive bitch Goldsand Sonnet of Music and the male Mathew and I was so lucky to be second to choose for a bitch. It ended up being Gembæks Jolly Good Music “Jolly”,
which went on to become the foundation of my line of bitches and later in 1994 was the inspiration for the name of my Kennel:

Jollygold

 

 

Gembæk Jolly Good Music

Gembæks Jolly Good Music “Jolly”

In the autumn of 1994 we unfortunately had to say goodbye to Mads and a year later we bought our new male at Kennel Amber Bay,
Amber Bay Master of Music. He was also called Mads and it wasn’t only the name they had in common. Calm mind, lovely family dog,
great farm dog, beautiful exterior, good hunting dog and all the lovely little quirks the old Mads had.

Jolly was a Star. Her mind, charisma and all her abilities as a hunting dog was a rare find, and through breeding she has fortunately passed it on to her offspring. She had many good results from various shows and ended her show career in 2002 with the excellent result:
1. VTK 1. VTKK CK

Jolly reached 14 years and lived the last 7 at my sisters, but she often came home to visit or vacation.
From Jolly’s first litter with Goldsand Dream Conqueror I kept a lovely bitch Jollygold Dee de Light – “Ditte”.
When Ditte had puppies in 1999 I kept a bitch for myself, Jollygold Jewel Light “Joy”. Joy was mother to my first champion
DKCH (U) Jollygold Limelight “Luna”

 

JollygoldLimelight.jpg

DKCH (U) Jollygold Limelight “Luna”

 

Luna got three litters and unfortunately I don’t have an offspring of her, due to her premature death when an operation for stomach bloat went bad,
in an early age of only seven years. She was pregnant with 7 puppies so it was a big loss for us.

In the summer of 2003 we got Fiddle-De-Dee’s “Roxette” and today we have a grandchild from her;
Jollygold Tequila Sunrise “Quila” and great grandchild Jollygold in the Sky of Diamonds “Lucy.

In autumn 2005 I bought Sea Pimpernel Lemon Juice “Lemon”,
she is pensioned today and lives with a lovely family in Grenå that also has a son after her.

Kennel Aishabie with Marianne Bie has two great bitches from me, which originates from Gembæk Jolly Good Music; the old Jolly.
As my line of bitches was gone with Luna, we together planned a litter after
Jollygold Amani Bie and my male from Sweden Rossmix True Passion, “Gibson” so I could get my line back.
From that Amani got 8 lovely puppies, wherefrom Aishabie True Jolly
moved home to us.

From the Swedish Kennel we also have Rossmix Open Door, “Shannon”, a completely amazing bitch with a great temper and lovely expression.

In the summer of 2010 something new happened for us.
A little black Labrador stole my heart and Lab Fairytale’s Breakfast in Bed, “Tracy” from Anne Egense moved home to us.
So today (Spring 2011) we have 5 lovely Golden and a wonderful Labrador.
Currently however Shannon lives in Nørresundby with John & Inger.

 

May 2011 the Kennel mark got expanded to also include Labrador and in the future I can easily imagine a new little Labrador in our home.
All our dogs are used on hunting, participate in various training teams under DRK, and get shown a lot both in Denmark and abroad.
Most of them also have the Obedient test passed.

I have been an active instructor on puppy-obedience teams under DRK in almost 30 years
and love to go hunting with either a shotgun or a rifle.

 

Tracymedsommerbukken.jpg

Tracy with the summer buck july 14  2010

 

I also have four children and they have always loved their quadruped playmates.

I only breed puppies under Danish Kennel Club and only on bitches with a good mind, great exterior,
healthy hips and elbows, clear eyes and good work attitudes.
As we approximately only have about 1-2 litters each year, our buyers often have to wait a little bit for their dream-puppy.

About the puppies

*We wish to make a difference and share our more than 30 years of experience with Golden Retrievers

*All puppies get type- personality tested by Gudrun Frantsen

http://www.gudrunfrantsen.dk/

*The puppies get born in our hall, right outside of our bedroom and thus become socialized from birth with smells,
noise and impressions from our whole family with two children at 12 & 17 years

 

When you buy a puppy from Kennel Jollygold you get:

*Puppies get type-personality tested by Gudrun Frantsen

*We offer 6 x free puppy-training with us

*DKK Pedigree

*Registration in Danish dog-register

*DKK buyer’s agreement and buyer’s agreement made by breeder

*Microchipped

*is wormed three times

*Veterinary inspected

*Heath checks

*Guidance on care

*Feeding schedule and one free bag of puppy-feed

*Been on the trimming table and is therefore used to trimmed and having nails cut

*We stand available for help on feeding and general guidance as long as you wish


My work is at home with our dog pension and caretaking of our five dogs,
so the puppies will grow up at a place where there are people around them all the time.

Helle Holm

Kennel Jollygold

 

 

Handlinger tilknyttet webside